Uslovi korišćenja

Uslovi Korišćenja

Pristup i korišćenje sajta Shiva Online Store (u daljem tekstu: Sajt) podležu sledećim uslovima. Korišćenjem veb stranice prihvatate sve uslove i odredbe koje možemo povremeno ažurirati bez prethodne najave. Trebalo bi da redovno pregledavate ovu stranicu i da primetite obaveze o svim izmenama. Ako ne želite da budete vezani ovim uslovima, ne biste trebali da pristupate ili koristite ovaj Sajt. Ako imate bilo kakvih upita u vezi sa ovim uslovima, molimo kontaktirajte nas na info@shivaonlinestore.com.

Izuzeće od odgovornosti

Shiva Online Store se maksimalno potrudio da obezbedi da su sve informacije, grafike, audio i video i druge stavke koje se pojavljuju na ovom sajtu („Sadržaj“) tačne i ažurne u vreme objavljivanja. Shiva Online Store ne predstavlja i ne garantuje tačnost ili potpunost Sadržaja i ne preuzima odgovornost za bilo kakve greške, propuste ili nedostatke. U zavisnosti od rezolucije ekrana koji koristite za pristup Sajtu, boje proizvoda kao što je prikazano na ovoj veb lokaciji možda ne predstavljaju tačan prikaz prave boje proizvoda.

U meri u kojoj je zakonom dopušteno, Shiva Online Store i svi njegovi zaposleni isključuju svu odgovornost za svaki posledični, indirektni ili slučajni gubitak ili bilo koji gubitak profita, prihoda, posla ili dobre volje, koja nastane kao rezultat vaše upotrebe ili pristup ovom Sajtu i / ili od vas koji koristite ili se oslanjaju na Sadržaj, bez obzira da li je prouzrokovan bilo kakvom nepažnjom ili nadgledanjem sa naše strane.

Određeni zakoni, uključujući Zakon o konkurenciji i potrošačima, mogu podrazumevati garancije ili uslove ili nametati obaveze Shiva Online Store koje isključujemo, ograničavamo ili menjamo ili koje možemo samo isključiti, ograničiti ili izmeniti u ograničenom obimu. Tamo gde se ti zakoni primenjuju, u meri u kojoj je Shiva Online Store u mogućnosti da to učini, naša odgovornost će biti ograničena na ponovnu isporuku Sadržaja.

Bezbednost 

Shiva Online Store ne garantuje bezbednost korišćenja ovog Sajta ili bilo kog sistema koji se koristi za pristup ovom Sajtu. Dodatne informacijeo sigurnosti u vezi sa vašim ličnim podacima mogu se naći u našoj politici privatnosti.

 

Linkovani sajtovi trećeg lica

 

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Shiva Online Store. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. Shiva Online Store ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Shiva Online Store ne kontroliše sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na ostalim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim stranicama preko linka na našem sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Shiva Online Store.

Intelektualna Svojina

(a) Autorsko Pravo

Sav Sadržaj na ovom Sajtu zaštićen jeste autorsko pravo ili vlasništvo Shiva Online Store ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

Možete da pregledate ovaj Sajt i sadržaj koristeći svoj kompjuter/ ili pametni telefon i sačuvate elektronsku kopiju ili isprintate kopiju Sadržaja ili ovog Sajta radi sopstvenih informacija, istraživanja ili studija. Ako to učinite, morate da u potpunosti ostavite sadržaj na način na koji se pojavljuje na ovom Sajtu, osim ako to ne odobri Shiva Online Store.

Ne smete reprodukovati, kadrirati, prenositi (uključujući emitovanje), prilagođavati se, povezivati ili koristiti bilo koji Sadržaj na ovoj veb lokaciji, osim ako to dopušta ovaj Sajt ili kako je u pisanom obliku dogovorio Shiva Online Store-om.

(b) Intelektualna svojina u dizajnu

Ova veb stranica sadrži grafiku i druge vizuelne prikaze proizvoda zaštićenih autorskim pravima i / ili Zakonom o dizajnu i sličnim zakonima u drugim jurisdikcijama. Shiva Online Store preduzima aktivne korake da zaštiti svoja prava u svom dizajnu i striktno ih sprovodi u skladu sa važećim zakonima.

Stvaranje elektroničkih ili drugih primeraka proizvoda prikazanih na ovom Sajtu sa namerom da se celovito ili delimično reprodukuju, strogo je zabranjeno.

 Važeći zakon

Pristupom na ovaj Sajt prihvatate da bilo kakve sporove o ovom Sajtu ili njenom Sadržaju određuju sudovi nadležni u Srbiji, prema zakonima koji su na snazi i podležu primeni bilo kog principa sukoba zakona koji nisu u skladu sa ovim zahtevom.

Kako se ovoj stranici može pristupiti širom Srbije i inostranstva, Shiva Online Store ne predstavlja da je Sadržaj u skladu sa zakonima bilo koje zemlje izvan Srbije. Ako ovoj stranici pristupate izvan Srbije, to radite na svoj rizik i odgovornost i odgovorni ste za to da se pobrinite za poštovanje svih važećih zakona u mestu u kojem se nalazite.

 

Kupovina i plaćanje

 

Kupci moraju Shiva Online Store-u pružiti kompletne i tačne detalje prilikom kupovine. Shiva Online Store ne snosi odgovornost ako nam je data pogrešna adresa za isporuku u trenutku kupovine. Svi dodatni troškovi u vezi s ispravkom narudžbe odgovornost su kupca.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Troškovi koji se odnose na međunarodne naloge izračunavaju se pomoću integrisanog konvertera valuta. Shiva Online Store nije odgovoran za promenljive stope konverzije valuta koje naplaćuju banke klijenata.

Plaćanje se vrši putem PayPal-a. Nakon kupovine kupci će biti preusmereni na veb lokaciju PayPal gde mogu da odaberu način plaćanja. Međutim, nije potrebno da kupci imaju PayPal račun za kupovinu sa Shiva Online Store-a. 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine karticama Visa, Maestro i Master Card garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Troškovi poštarine, u koliko ih ima, su takođe jasno prikazani. Dostava robe za porudžbine širom Srbije je besplatna, a troškovi pošte za porudzbine iz inostranstva mogu varirati u zavisnosti od ukupnog iznosa porudžbine.

Kupci će dobiti fakturu koja potvrđuje porudžbinu nakon što Shiva Online Store primi uplatu.

 Prevara

Shiva Online Store preduzima sve mere protiv prevare sa kreditnim karticama. Ako sumnjamo da bi narudžba kupca mogla biti lažna, kontaktiraćemo vas kako bi potvrdili određene detalje. Ako kupac odbije da odgovori na tražene informacije u roku od 7 radnih dana, zadržavamo pravo da otkažemo porudžbinu.

Otkazivanje

 

Shiva Online Store zadržava pravo da otkaže bilo koju porudžbinu ako nismo u mogućnosti da obezbedimo tražene proizvode. Kupci će u tom slučaju biti odmah kontaktirani. Shiva Online Store nije odgovoran za nadoknadu gubitaka, troškova ili neprijatnosti s kojima se kupci mogu suočiti kao rezultat otkaza.